April 24, 2017

Gala de Închidere

Tradițional, ATRAG Iași, organizează un eveniment de închidere a Campaniei „Adevărata Basarabie”. Gala de Închidere are ca scop principal, facilitarea dialogului dintre companii, instituții publice, asociații studențești și relaționarea într-un anturaj plăcut și informal.

La Gala de Închidere a Campaniei „Adevărata Basarabie” sunt invitați reprezentanții autorităților locale: Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Instituția Prefectului, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași; reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale de tineret din Iași și din toată România (membrii Federației Asociațiilor de Basarabeni); cât și sponsorii și partenerii noștri: Club Rotary ”Curtea Domnească” din Iași, W&T Vacanțe Speciale, Palas Mall Iași etc. Evenimentul dat asigură o mai bună comunicare între participanți, promovare reciprocă și transparență în cadrul proiectelor ulterior realizate în comun.

Gala de Închidere este un eveniment special fiind compus din trei părți esențiale: partea festivă, partea artistică și partea de cocktail.

În cadrul părții festive se anunță rezultatele Campaniei, se mulțumesc partenerii, sponsorii și se premiază echipele de organizare a evenimentelor. Oaspeții de onoare primesc posibilitatea de a veni cu un mesaj pentru publicul prezent și posibilitatea de a oferi un feed-back Campaniei.

Partea artistică este destul de simbolică și reprezentativă culturii românești. Tinerii basarabeni din asociația ATRAG au posibilitatea să își demonstreze talentul prin intermediul pieselor interpretate, dansurilor populare, recitaluri de poezii etc. Momentele artistice sunt completate de filmulețe și poze reprezentative care cristalizează imaginea Campaniei și însumează rezultatele obținute.

Evenimentul se încheie cu un vals dansat de tinerii atrăgători după care oaspeții de onoare și publicul sunt invitați la un moment de cocktail, unde participanții au posibilitatea de a interacționa, de a comunica și de a împărtăși emoțiile obținute în cadrul Campaniei.